30 kwietnia 2009 r. - "Z energią chrońmy klimat".Dzień Ziemi 2009 w Gimnazjum upłynął pod hasłem "Z energią chrońmy klimat".
Tegoroczne obchody święta różniły się nieco od poprzednich. Z inicjatywy pani Ewy Kaznowskiej przeprowadzono zmagania pomiędzy klasami na następujących płaszczyznach: artystycznej (wiersz lub piosenka o tematyce ekologicznej, a także przygotowanie gazetki klasowej poświęconej temu zagadnieniu), naukowej (prezentacja plakatu lub listu otwartego do Burmistrza na temat "Zagrożenia ekologiczne w mojej gminie" i proponowanych sposobów ich rozwiązania), a także codziennej (prezentacja odzieży ekologicznej i zdrowej żywności). Ponadto punktowano również procentowy udział osób ubranych tego dnia na zielono w danej klasie.
Rywalizacja okazała się zacięta, lecz nie pozbawiona poczucia humoru i dystansu.


Po długim weekendzie komisja w składzie: Aneta Antczak, Anna Goździak, Ewa Kaznowska, Maria Lecher, Anna Przybylak, Roman Różański, ogłosiła werdykt:
- zaszczytne miejsca na podium zajęły klasy 1B (137 pkt.), 1A (133 pkt.) oraz 2C (128 pkt.),
- wyróżnienia opiewające kreatywność autorów przypadły w udziale uczniom klas 3B (za "show"), 2F i 3F (za całościowy wystrój klasy), a także 1E i 2A (za interpretację wierszy).
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.