1 września 2010 - rozpoczęcie roku szkolnego w GimnazjumPierwszy września 2010 roku był dla społeczności szkolnej Gimnazjum świętem szczególnym, bowiem rozpoczęcie roku szkolnego wiązało się z otwarciem nowej części budynku. Architektoniczna uroda budynku zawsze zwracała uwagę, teraz jednak – jako dzieło całkowicie ukończone – po prostu zachwyca. Wnętrze budynku, sale lekcyjne i ich wyposażenie to standard prawdziwie europejski. Tablice interaktywne, rzutniki i ekrany w każdej nowej sali, wyposażenie pracowni przedmiotowych dają możliwość prowadzenia nowoczesnej i skutecznej edukacji.
Nie może zatem dziwić fakt, że zakończenie budowy Gimnazjum napawa dumą nie tylko władze samorządowe, dyrekcję szkoły i nauczycieli, ale także uczniów i ich Rodziców. Uroczystość otwarcia zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich z wicewojewodą Tomaszem Łubińskim na czele i przedstawicielem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, rodzice naszych uczniów.
Program artystyczny zaprezentowany w hali sportowej pokazał, jak utalentowaną mamy młodzież, która wykazała się umiejętnościami tanecznymi, recytatorskimi i wokalnymi.
Finałem uroczystości otwarcia było poświęcenie nowej części szkoły przez księdza proboszcza Krzysztofa Kaczmarka. Po tych oficjalnych ceremoniach każdy z gości mógł zwiedzać szkołę, przekonać się naocznie, jak powinna wyglądać szkoła na miarę XXI wieku.Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.