Dyrektor mgr Marek Dobski

Jest dyrektorem od początku istnienia gimnazjum. Dzięki jego dużemu zaangażowaniu, staraniom i umiejętnej współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami w gminie we wrześniu 1999 roku młodzież szkolna mogła rozpocząć naukę w nowym gimnazjum. Ma duże doświadczenie w kierowaniu tak dużą placówką, ponieważ pełnił poprzednio od 1986 roku funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej. Odznacza się wielkim talentem pedagogicznym, jest otwarty na wszelkie pozytywne nowości dydaktyczne i pedagogiczne. Zyskał uznanie w środowisku dzięki swoim talentom menadżerskim, życzliwości i otwartości w kontaktach z ludźmi.
Młodzież darzy go wielką sympatią i szacunkiem. Jest dla nich nie tylko dyrektorem ale prawdziwym przyjacielem.
Całokształt pracy pana Marka Dobskiego został doceniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy Kostrzyn, Inspektora Oświaty i wychowania oraz nagrodą - Rycerz Kostro - "Przyjaciel młodzieży".


Dyrektor mgr Roman Różański

Jest vice-dyrektorem Gimnazjum od 1999 roku od jego założenia. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki, zawsze stojąc na straży grona pedagogicznego jak i samych uczniów.
Chętnie wspiera w trudnym procesie dydaktycznym i wychowawczym swoich podopiecznych zarówno nauczycieli i uczniów. Angażuje się w życie szkoły.

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.