Lista tematów na maturę ustną

Dyrektor Szkoły dla Dorosłych w Kostrzynie ogłasza listę tematów do wyboru na maturę ustną z języka polskiego. Prosimy o zapoznanie się z tematami na rok szkolny 2013/2014.Dyrektor Szkoły Dla Dorosłych w Kostrzynie, ogłasza na rok szkolny 2012/2013
NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ
Liceum Ogólnokształcącego (forma zaoczna).

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie w godzinach od 9.00 do 14.00.
Wszelkich informacji udziela Pani Marta Formanek pod numerem telefonu 61 8189 104.


UWAGA SŁUCHACZE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH!

Od dnia 1 lutego 2011r. ulega zmianie numer konta bankowego, na które należy wpłacać czesne.
Aktualny numer to:

77 1610 1133 2003 0000 3418 0001


Informacje dotyczące
Liceum Ogólnokształcącego i Technikum dla dorosłych w Kostrzynie


Informujemy, iż rozpoczęły się zapisy do klas I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Uzupełniającego o Profilu Rolniczym na nowy semestr w roku szkolnym 2010/2011. Jednocześnie istnieje możliwość utworzenia 2 - letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od ilości chętnych.
Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Gimnazjum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.Inauguracja Roku Szkolnego

W sobotę, 18 września 2010, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego w Liceum i Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych. Burmistrz Kostrzyna, pan Paweł Iwański serdecznie powitał słuchaczy, gratulując im podjętej decyzji, podziękował też panu Janowi Leszczyńskiemu - osobie, która jest organem prowadzącym Szkołę - oraz panu Markowi Dobskiemu, dyrektorowi placówki, zapewniającemu tej instytucji nie tylko doskonałe warunki lokalowe, ale i kadrę pedagogiczną.
Indeksy wręczone przez pana Burmistrza nadały oficjalnie status słuchacza Liceum Ogólnokształcącego po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego po Gimnazjum, a także Technikum Uzupełniającego pięćdziesięciu kandydatom, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie.
Spotkanie z opiekunami grupy, paniami Ewą Mańczak, Barbarą Maślanko i Elżbietą Grzelak, było ostatnim punktem oficjalnej uroczystości, a następnie... zaczęły się zajęcia. Słuchacze szkoły to panie i panowie w różnym wieku. Spotykamy tu naszych absolwentów, którzy z różnych powodów przerwali naukę w szkołach średnich, ale też państwa, którzy mieli dłuższą przerwę w nauce. Wydaje się, że to właśnie oni mają najsilniejszą motywację do nauki, wszyscy zaś - szczerą wolę uzyskania świadectwa absolwenta szkoły średniej. Pozostaje mieć nadzieję, że entuzjazm obserwowany na naszych zajęciach będzie trwały.


Inauguracja Roku Szkolnego w Liceum i Technikum

Plany dotyczące powstania w naszym mieście szkoły średniej - tak żywe kilka lat temu - zrealizowała prywatna szkoła Akademik, która znalazła w Kostrzynie życzliwość władz samorządowych i zainteresowanie mieszkańców, także okolicznych miejscowości.
W sobotę, 20 lutego br., miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego w Liceum i Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych, które znalazły siedzibę w naszym Gimnazjum. Burmistrz Kotrzyna, pan Paweł Iwański serdecznie powitał słuchaczy, gratulując im podjętej decyzji, podziękował też panu Janowi Leszczyńskiemu - osobie, która jest organem prowadzącym Szkołę - za determinację w realizacji pomysłu - oraz panu Markowi Dobskiemu, dyrektorowi placówki, zapewniającemu tej instytucji nie tylko doskonałe warunki lokalowe, ale i kadrę pedagogiczną.
Indeksy wręczone przez pana Burmistrza nadały oficjalnie status słuchacza trzydziestu kandydatom, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie.
Spotkanie z opiekunką grupy, panią Ewą Mańczak, było ostatnim punktem oficjalnej uroczystości, a następnie... zaczęły się zajęcia. Słuchacze szkoły to panie i panowie w różnym wieku. Spotykamy tu naszych absolwentów, którzy z różnych powodów przerwali naukę w szkołach średnich, ale też państwa, którzy mieli dłuższą przerwę w nauce. Wydaje się, że to właśnie oni mają najsilnmiejszą motywację do nauki, wszscy zaś - szczerą wolę uzyskania śiadectwa absolwenta szkoły średniej. Pozostaje mieć nadzieję, że entuzjazm obserwowany na naszych zajęciach będzie trwały, a Szkoła zajmie stałe miejsce wśród placówek edkacyjnych naszej Gminy.
Warto dodać jeszcze, że nabór do szkoły nadal trwa, więc zapraszamy wszystkich chętnych. Czekamy! Pragnący kontynuować naukę znajdą tu bardzo dobre warunki oraz życzliwość dyrekcji i nauczycieli.
Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.