29 listopada 1999 roku - drugie wielkie wydarzenie: nadanie imienia Kostrzyńskiemu Gimnazjum.
Patron to osobliwy jak na tradycje i oświatowe realia - pierwszy taki w Polsce. Patronem tym jest "Rada Europy", organizacja założona 5 maja 1949 roku w Londynie. Aktualnie Rada Europy skupia 41 państw. Polska przystąpiła do tego gremium 26 listopada 1991 roku. Kraj, który pragnie znaleźć się w tym towarzystwie musi szanować prawa człowieka i demokrację oraz być państwem prawa.

Więcej informacji o Radzie Europy:

www.coe.int

wiem.onet.pl

www.opoka.org.pl/biblioteka/

www.unia.1LO.prv.pl

I tutaj nie zabrakło znakomitych gości. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Paweł Iwański odczytał uchwałę o nadaniu imienia. Odsłonięcia tablicy z imieniem szkoły dokonali: z ramienia Rady Europy - Mechtilda Fuhrer a przedstawicielem polskiej strony był poseł Marcin Libicki - Przewodniczący Delegacji Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wówczas zabrzmiała ‘’Oda do radości ‘’- hymn zjednoczonej Europy, uwieńczając to piękne wydarzenie.
Gościli u nas goście z Holandii p. B. Huizing z przyjaciółmi, pani Hanna Machinska, pan Ryszard Ponin (starosta poznański) i inni. Gimnazjum w Kostrzynie jest jedną z dwudziestu szkół w Europie noszących takie imię. Wzbudziło to zainteresowanie nie tylko w Warszawie, ale i w Strasburgu. Jednym z celów kostrzyńskiego gimnazjum jest przygotowanie uczniów do godnego reprezentowania Polski we wspólnej Europie. Zwraca się dużą uwagę na naukę języków obcych, szczególnie angielskiego i niemieckiego.

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.