1 września 2010 roku - pierwszy września 2010 roku był dla społeczności szkolnej Gimnazjum świętem szczególnym, bowiem rozpoczęcie roku szkolnego wiązało się z otwarciem nowej części budynku. Architektoniczna uroda budynku zawsze zwracała uwagę, teraz jednak – jako dzieło całkowicie ukończone – po prostu zachwyca. Wnętrze budynku, sale lekcyjne i ich wyposażenie to standard prawdziwie europejski. Tablice interaktywne, rzutniki i ekrany w każdej nowej sali, wyposażenie pracowni przedmiotowych dają możliwość prowadzenia nowoczesnej i skutecznej edukacji.
Nie może zatem dziwić fakt, że zakończenie budowy Gimnazjum napawa dumą nie tylko władze samorządowe, dyrekcję szkoły i nauczycieli, ale także uczniów i ich Rodziców. Uroczystość otwarcia zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich z wicewojewodą Tomaszem Łubińskim na czele i przedstawicielem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, rodzice naszych uczniów.
Program artystyczny zaprezentowany w hali sportowej pokazał, jak utalentowaną mamy młodzież, która wykazała się umiejętnościami tanecznymi, recytatorskimi i wokalnymi.
Finałem uroczystości otwarcia było poświęcenie nowej części szkoły przez księdza proboszcza Krzysztofa Kaczmarka. Po tych oficjalnych ceremoniach każdy z gości mógł zwiedzać szkołę, przekonać się naocznie, jak powinna wyglądać szkoła na miarę XXI wieku.

4 wrzesnia 1999 roku - każdy mieszkaniec mógł zwiedzić budynek w ramach tzw. drzwi otwartych. Wielu skorzystalo z tej okazji, wyrażajac same pochlebne opinie. Również odwiedziła i zrobiła reportaż ekipa PTV.
Na ręce dyrektora pana Marka Dobskiego przyszło wiele listów gratulacyjnych, m.in. od Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty w Poznaniu i Wojewody Wielkopolskiego.

1 września 1999 roku - nastąpiło uroczyste otwarcie nowo powstałego budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie z przeznaczeniem na Gimnazjum.
Jest to piękny architektonicznie na miarę XXI wieku budynek. Uczyć się w nim to duma i zaszczyt.
Poświęcenia budynku dokonał Ks. Kanonik Lech Ludwiczak.
Zaszczytu przecięcia wstęgi dostąpili:
Burmistrz Miasta Kostrzyna: Witold Siwiński i Przewodniczący Rady Miasta: Paweł Iwański.
W uroczystości uczestniczyli i gratulowali wspaniałych warunków do nauki zaproszeni goście: Krystyna Łybacka, Stanisław Kalemba, Barbara Płotkowiak (vice Kurator Oświaty), Hanna Machinska (Dyrektor Ośrodka Informacji Rady Europy), władze samorządowe, lokalne, powiatowe i wojewódzkie, pedagodzy i uczniowie rozpoczynający nową reformę w oświacie oraz przyjaciele z zaprzyjaźnionych kostrzyńskich instytucji.
Wszyscy mogli podziwiać program artystyczny w wykonaniu pierwszoklasistów.

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.