Projekt „Europe, from One Street to the Other”

Projekt realizowany aktualnie w gimnazjum to projekt ogłoszony przez Radę Europy: „Europa z Ulicy na Ulicę”. W sprawie realizowanego projektu odbyły się już dwie konferencje w siedzibie Rady Europy w Strasburgu:
I. 22-28 sierpnia 2002 roku odbyło się spotkanie robocze organizatorów projektu z przedstawicielami szkół biorących udział w tym projekcie.
II. 20-21 października 2003 roku odbyło się spotkanie ekspertów dotyczące dziedzictwa kulturowego i postępów w projekcie „Europe: from one street to the

W projekcie biorą udział szkoły z różnych krajów Europy (po jednej z każdego państwa). Z Polski moja szkoła - Gimnazjum im. Rady Europy.
Projekt ma na celu charakterystykę jednej, wybranej ulicy w mieście. Wybraną ulicą może być ta, przy której stoi szkoła, lub każda inna główna ulica miasta lub wsi. Wybrana ulica powinna oferować uczniom budynki w różnych typach i wiele rodzajów działalności, które mają tam miejsce. Głównym tematem projektu jest oczywiście sama ulica, ale narzędziami mogą być: gazety, papier, ołówek, aparat fotograficzny, książki tematyczne i oczywiście ludzie, którzy mieszkają i żyją na tej ulicy.
Charakterystyka ulicy obejmuje następujące punkty:

1. Jaką ulicę pamiętasz.
- Opowiedz o najprzyjemniejszych lub najsmutniejszych przeżyciach, jakie miałeś na ulicy, o doświadczeniach, które najbardziej na ciebie wpłynęły.
- Opisz lub narysuj obraz ulicy z twoich marzeń.

2. Poznajmy uczucia ulicy.
- Znajdź miejsce na ulicy do pracy, odpoczynku, zwiedzania, oglądania, spotkań i jedzenia. Czy tak samo widzisz ulicę, kiedy idziesz, jedziesz na rowerze, czy w samochodzie.
- Jakie trzy rzeczy ze swojej ulicy wziąłbyś na bezludną wyspę? Dlaczego?
- Jakich trzech rzeczy na pewno nie wziąłbyś na bezludną wyspę? Dlaczego?
- Spaceruj ulicą o różnych porach. Zrób zdjęcia z tego samego miejsca i w ten sam sposób. Sporządź listę różnic, jakie wystąpiły o każdej porze.

3. Wygląd ulicy – obecny (charakterystyka ulicy poprzez ilustracje, zdjęcia, szkice)
- Jak ulica wyglądała kiedyś – zdjęcia, stare pocztówki i ilustracje
- Zbierz fotografie ulicy z przeszłości, zaznaczając daty, z jakiego czasu one pochodzą.
- Wskaż uliczne obiekty i poszukają sposobów stylu życia. Wskaż wszystkie zmiany, jakie zaszły na ulicy i zapisz je.

4. Sporządź swoją ocenę ulicy.
- Zdecyduj, co w niej lubisz, znajdź jej wady. Narysuj swoją ulicę. (zaznacz budynki, atrakcje, szkoła, dom)
- Ocena twojej ulicy – użyj tabeli, aby zapisać swoje opinie.
- Ocenę wykonuje każdy z uczestników.
- Zestawienie opinii. Porównanie opinii.
- Transport, handel na ulicy, gry i zabawy uliczne, rodzaje zabaw, obecność ulicznych artystów, sport, pochody, procesje, zwierzęta, roślinność, ulica, jako miejsce życia(dla niektórych ludzi ulica jest także jedynym miejscem, który nazywają domem),dźwięki i zapachy – opis

5. Materiały i struktura ulicy.
- Materiały, kształty, formy ścian, drzwi, okien, chodników, które tworzą ulicę. Funkcje budynków. Porównanie funkcji. Rozróżnianie budynków prywatnych od publicznych.

6. Problemy ulicy, rodzaje problemów, rozwiązania.

7. Zestawienie informacji, raport końcowy, wnioski, propozycje.

8. Zaproponowano, aby każda ze szkół nadesłała pracę, w której przedstawiony będzie charakterystyczny budynek z „naszej” ulicy. Z wszystkich nadesłanych prac zostanie utworzona "Wspólna Ulica – Ulica Europy".

Z naszej szkoły w projekcie „Europa z Ulicy na Ulicę” bierze udział 28 uczniów klasy IIIe i pięciu nauczycieli: Agnieszka Kubiak, Genowefa Szymańska, Ewa Iwańska, Danuta Gordziejczyk i koordynator - Syliwa Jankowiak. Prace uczestników projektu są kompletowane i przesyłane pocztą e-mail, na bieżąco, do Strasbourga. Tam materiały te są umieszczane na wspólnej, dla wszystkich szkół, stronie internetowej (prezentowanej w Strasbourgu):

www.coe.int/eral

Rada Europy wystawiła imienne certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich uczniów, nauczycieli i szkół biorących udział w projekcie.

PRACE KONKURSOWE WYKONANE PRZEZ NASZYCH UCZNIÓW

1. Marketplace - pupils' pictures
2. History of Kostrzyn
3. Ecology in Kostrzyn
4. The religious holidays in Poland

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.