Rada Rodziców 2017 / 2018
Zarząd Rady Rodziców
Przewodniczący Kinga Knasiak kl. 2b
Z-ca przewodniczącego Honorata Galuba Andrzejczak kl. 1a
Skarbnik Marlena Meller kl. 2d
Sekretarz
Członek Tomasz Kopeć kl. 3a
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców
Przemysław Dobrogojski kl. 3b

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.