Otwarcie hali sportowej przy Ginazjum nastąpiło 29.09.2003r. pod hasłem "citius, altius, fortius" - "Szybciej, wyżej, silniej" - hasło starożytnych.
Uczestnicy uroczystości byli świadkami symbolicznego przecięcia wstęgi dokonanego przez minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystynę Łybacką, burmistrza naszej gminy Pawła Iwańskiego oraz burmistrza poprzedniej kadencji Witolda Siwińskiego. Symboliczne klucze do sali - która oby bardzo długo służyła mieszkańcom Kostrzyna - burmistrz Paweł Iwański przekazał dyrektorowi gimnazjum Markowi Dobskiemu, który wyraził nadzieję, że wychowankowie szkoły osiągną sukcesy na miarę polskich olimpijczyków. Sala została poświecona przez ks. kanonika Lecha Ludwiczaka, który życzył młodzieży, by po wysiłku umysłowym oddawała się odpoczynkowi i szlachetnym rozrywkom, ćwicząc tężyznę ciała zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele zdrowy duch".
Pani minister podkreśliła, że rok 2004 będzie rokiem olimpijskim i towarzyszyć mu będzie hasło - "Edukacja poprzez sport".
Kostrzynianie tak jak przed 750 laty wyprzedzili Poznań uzyskując dwa lata wcześniej prawa miejskie, tak i teraz wyprzedzili inne miasta polskie umożliwiając swojej młodzieży równomierny rozwój ciała i ducha.
Gośćmi na uroczystości też byli: marszałek województwa wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, starosta poznański Jan Grabowski, przedstawiciele wojewody, kuratora oświaty, posłowie powiatowi: Barbara Czerniejewska i Lech Przybylski, burmistrzowie sąsiednich gmin Nekli, Pobiedzisk, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji kostrzyńskich: dyrektor Ośrodka Kultury - Kazimierz Matysek, Dyrektor Biblioteki Miejskiej - Iwona Dorsz, dyrektor przedszkola - Adamczewska, dyrektor Szkoły Podstawowej - Adam Grzelak, pełnomocnik do spraw oświaty - Robert Andrzejczak, wice-burmistrz - Jerzy Nowak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy - Mirosław Rusin i wiceprzewodnicząca - Zdzisława Grefling. Byli również obecni przedstawiciele przedsiębiorstw naszej gminy. Wszyscy goście gratulowali wspaniałego obiektu i nie szczędzili podarków na rzecz młodzieży gimnazjalnej.
Wśród gości honorowych byli nasi olimpijczycy: Ireneusz Goldy (rzut młotem), Adam Kaczora (sprint) i Piotr Mowlik (piłka nożna).
Wszyscy zebrani bili wielkie brawa po części artystycznej, w której zaprezentowano historię olimpizmu od czasów starożytnych aż po współczesność. W pięknych strofach poetów odnaleźć można było pochwałę idei sportu, niosącego pokój. "Pieśń o sporcie jest nieustającą pieśnią o pokoju" - Jana Parandowskiego. Zapalono symboliczny znicz a młodzież gimnazjum wystąpiła w układach tanecznych z przyborami gimnastycznymi, ze wstążkami oraz flagami olimpijskimi. Koniec uroczystości uwieńczono pokazami walk karate pod kierunkiem wice-mistrza Polski Jacka Kruka, trenera kostrzyńskich karateków.
Salę, jak i gimnazjum, zaprojektowała inżynier architekt Barbara Namysł.

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.